Traffic Information 交通資訊


                     

地址:台北市信義路四段25號1樓 

 
信義淡水線-捷運大安站 
復興南路1段東側、台北美侖大飯店前步行約3分鐘
文湖線-捷運大安站 6號出口
4號出口對面右轉步行3分鐘 
 
公車- 信義幹線、信義新幹線,22號 捷運大安站。 
凡行經捷運大安站或復興信義路口的所有公車均可

Parking Information

復安牙醫特約停車場

台北市大安區復興南路一段303號(道慈大樓停車場)

門診資訊

復安牙醫診所
Fullarch Dental Clinic

02 2706-6880

台北市大安區信義路四段25號1樓

No. 25 ,Ground Floor, Sec. 4, Sinyi Road, Taipei City 106, Taiwan

 

Goldenman製作